Live Futures Bet365 – Taiheiyo Masters

Team Odds
Rikuya Hoshino +750
Takumi Kanaya +800
Mikumu Horikawa +1200
Ryo Ishikawa +1400
Gunn Charoenkul +1600
Yuki Inamori +1600
Chan Kim +1600
Kazuki Higa +2000
Ryuko Tokimatsu +2000
Todd Baek +2200
Hideto Tanihara +2500
Hiroyuki Fujita +2500
Shota Akiyoshi +2800
Yuta Ikeda +2800
Ren Yonezawa +3300
Naoki Sekito +3500
Tomoharu Otsuki +3500
Tomoyo Ikemura +4000
Koumei Oda +4500
Kodai Ichihara +5000
Keita Nakajima +5500
Ryosuke Kinoshita +5500
Shingo Katayama +6000
Atomu Shigenaga +6000
Hiroshi Iwata +6600
Jinichiro Kozuma +7000
Koki Shiomi +7000
Yusaka Miyazato +8000
Naoto Nakanishi +8000
Toshinori Muto +8000
Tomoyasu Sugiyama +8000
Taihei Sato +9000
Mikiya Akutsu +10000
Ryutaro Nagano +10000
Daijiro Izumida +10000
Taiga Sugihara +10000
Tadahiro Takayama +10000
Ryo Katsumata +12500
Taichi Teshima +12500
Yoshitaka Takeya +12500
Yosuke Tsukada +12500
Kunihiro Kamii +12500
Hirotaro Naito +14000
Daisuke Yasumoto +15000
Takahiro Hataji +15000
Yuta Kinoshita +15000
Yosuke Asaji +15000
Ryuji Masaoka +15000
Akio Sadakata +15000
Katsumasa Miyamoto +15000
Juvic Pagunsan +16000
Wen-Chong Liang +17500
Tatsuya Kodai +17500
Riki Kawamoto +17500
Yuwa Kosaihira +20000
David Oh +20000
Ryuichi Oiwa +20000
Yushi Ito +20000
Takanori Konishi +22500
Yoshikazu Haku +25000
Tomohiro Kondo +25000
Rahil Gangjee +25000
Yuta Uetake +25000
Daisuke Matsubara +27500
Daiki Imano +27500
Toru Taniguchi +30000
Yuki Kitagawa +30000
Yuto Soeda +35000
Shintaro Kobayashi +35000
Tatsunori Nukaga +35000
Yuki Kono +40000
Jay Choi +40000
Yoshiyasu Saino +40000
Yusuke Sakamoto +50000
Ippei Koike +50000
Yu Morimoto +60000
Takashi Iwamoto +60000
Shotaro Wada +100000
Naoto Takayanagi +100000
Shunsuke Sonoda +100000
Eric Sugimoto +100000
Justin De Los Santos +100000
Toru Nakajima +100000
Keiichiro Fukabori +150000